Alex-Paras NeedleArts
 


Santa Face
Santa Fe Sage
Santa Fe Sampler
Santa Fe Santa
Santa Filling Stockings
Santa Filling Stockings
Santa Gnome
Santa Gull
Santa Hanging Star
Santa has Arrived
Santa Hat Tree
Santa Hat w/ Holly
Santa in Red and White Stripes
Santa in the Moon
Santa in Workshop w/ Sheep Pull Toy
Santa Juggling Stars & Hearts
Santa Knocking at Door
Santa Lamp
Santa Man
Santa Mini-Skate
Santa Mini-Stocking
Santa Mug
Santa on Blue
Santa on Snowshoes
Santa Ornament
Santa Pat!
Santa Pelican
Santa Pictures & Pillows
Santa Plate 2009
Santa Pup
Santa Raising Flag Stocking
Santa Stand Up
Santa Stop Here
Santa Stop!
Santa Stops
Santa Tag
Santa Tending The Sheep
Santa Times Three
Santa Tree Mug Mini Skate
Santa Triangle
Santa Village
Santa Village Comet Leaping
Santa Village Elf and Sleigh
Santa Village Elves and Rudolph
Santa w/ Glass Birds
Santa w/ Green Caps
Santa w/ Lantern Nutcracker
Santa w/ Leopards Stocking
Santa w/Teddy Bear Bauble
Santa with Kitty Bauble

Prev   |   Next